Druskininkų miesto VVG dalyvavo VRM renginyje dėl atnaujintos vietos plėtros strategijų atrankos

Druskininkų miesto VVG dalyvavo VRM renginyje dėl atnaujintos vietos plėtros strategijų atrankos

Dalintis
Categories: Susitikimai

Author

admin

Share

Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi vietos plėtros strategijų rengimo bei atrankos proceso trūkumus ir rizikas nepasiekti ES ir nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose nustatytų rodiklių, patobulino vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles ir paskelbė naują strategijų pateikimo ministerijai datą. Strategijų parengimo terminas – gruodžio 11 d.

Siekiant kuo kokybiškesnių strategijų parengimo spalio 10 d. LR Vidaus reikalų ministerija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra Marijampolėje organizavo susitikimą su Miestų vietos veiklos grupėmis. Susitikime dalyvavo Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, Druskininkų harmonija – miesto VVG vadovė, ir Bronė Petrikienė, VVG valdybos narė.
Mokymų metu pristatyta aktualiausia informacija apie pakeistas vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles.
Miestų vietos veiklos grupės kviečiamos rengti ir teikti Vidaus reikalų ministerijai vietos plėtros strategijas pagal atnaujintas Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles (Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės atnaujintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1V-635 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).  Po šios datos visos strategijos bus vertinamos ir teikiamos Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui svarstyti. Planuojama, kad sprendimas dėl vietos plėtros strategijų finansavimo skyrimo bus priimtas 2024 m. vasario-kovo mėn.

Druskininkų harmonija – miesto VVG strategijos rengimas tęsiamas, bendruomenės poreikiai jau aiškėja, spalio – lapkričio mėn. planuojami baigiamieji susitikimai ir diskusijos, strategijos priemonių sudėliojimas, strategijos tvirtinimas.

  • Lapkričio mėn. Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategiją planuojama tvirtinti Miesto VVG „Druskininkų harmonija” visuotiniame narių susirinkime.

  • Iki gruodžio 11 d. Strategija bus pateikta Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai vertinimui.

Kur gauti daugiau informacijos?

Skambinkite tel. 8 615 84052 arba rašykite el.p. druskmiestovvg@gmail.com

Leave A Comment