Miestų VVG strategijų startas Druskininkuose

Miestų VVG strategijų startas Druskininkuose

Dalintis
Categories: Susitikimai

Author

admin

Share

Birželio 5-6 d. Druskininkuose vyko Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros iniciatyva suorganizuotas renginys, skirtas plėtoti bendradarbiavimo su miestų Vietos veiklos grupėmis (VVG) formatus ir kryptis.

Renginys, subūręs išties gausų dalyvių būrį – 52 miestų VVG lyderius, rodo bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvų aktualumą ir didžiulį VVG bendradarbiavimo poreikį.
  • Vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek, sveikindama renginio dalyvius, dėkojo miestų VVG lyderiams už savanorystę, pilietiškumą ir neblėstančią energiją suburiant bendruomenes kurti saugią aplinką ir socialinę gerovę savo miestuose. Viceministrė pakvietė miestų aktyviai įsitraukti ir į gyventojų švietimą civilinės saugos srityje: „Jūs galėtumėte papildomai skleisti žinią savo miestų, miestelių ir kaimo vietovių bendruomenėms, kaip pasirengti galimoms nelaimėms ir kur rasti gyventojams aktualios informacijos. Gyventojų švietimas civilinės saugos temomis ir tinkamas pasirengimas galimoms krizėms ar ekstremaliosioms situacijoms ypatingai aktualus šiuo pasikeitusiu geopolitiniu laikotarpiu.“.
  • VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Jūratė Lepardinienė pasidžiaugė ES lėšomis finansuotu CPVA įgyvendinamu projektu „Parama vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“, atveriančiu didžiules galimybes stiprinti miestų VVG kompetencijas ir bendradarbiavimą visu 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpiu.
  • Renginio metu apžvelgtas miestų VVG vietos plėtros strategijų rengimo procesas, pristatyti strategijų vertinimo, atrankos ir tvirtinimo žingsniai, pagrindiniai strategijų įgyvendinimo aspektai. VVG atstovai dalinosi sėkmės istorijomis ir atvirai kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas. Taip pat diskutuota apie bendruomenės inicijuotos plėtros metodo taikymo plėtros ir tobulinimo galimybes būsimoje ES finansinėje perspektyvoje.
  • Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros komanda pristatė artimiausius darbus įgyvendinant vietos plėtros strategijas ir ES lėšų investavimo spartos svarbą.
Antrą renginio dieną Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija” pakvietė svečius susipažinti su nevyriausybinių ir biudžetinių organizacijų vykdoma veikla.
Lankėmės VšĮ „Po vienu stogu ” vaikų dienos centre, Augusto Lankelio, asmens su negalia, įkurtose spaudos paslaugų verslo vykdymo patalpose. Veisiejų g. 17 pastate svečiams pristatėme Druskininkų JUC, Druskininkų „Bočių”, Druskininkų šeimos paramos centro, Druskininkų „Viltis”, Druskininkų „Guboja”, Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklas. Svečius nuotaikingu šokiu pasveikino Druskininkų „Bočiai”.
Organizacijos džiaugėsi, kad Druskininkų miesto VVG skirtas finansavimas – jie turi daug prasmingų idėjų, kurias galės įgyvendinti gavę finansavimą pagal Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategiją.

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamas bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo taikymas leidžia suderinti miestuose veikiančių NVO ir kitų bendruomeninių organizacijų, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas. Jas aktyvinant siekiama pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, mažinti socialinę atskirtį ir didinti bendruomenių socialinę integraciją. Per vietos plėtros strategijų rengimą ir įgyvendinimą iniciatyvą perima vietos bendruomenių žmonės, kurie geriausiai žino savo miesto problemas ir poreikius.

Leave A Comment