Kuriame pokyčius

Kuriame pokyčius

Miesto VVG projektai

Mūsų projektai

Miesto veiklos grupė įgyvendina projektus skirtus miesto bendruomenei aktyvinti ir stiprinti

Miesto veiklos grupė įgyvendina projektus skirtus miesto bendruomenei aktyvinti ir stiprinti

Projektas

Projektas „Druskininkų miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas”

Tikslas – parengti Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategiją. Etapai: atlikta miesto gyventojų poreikių apklausa, miesto situacijos analizė, numatyti teritorijos poreikiai, atlikta SSGG analizė, surinkti potencialių pareiškėjų projektiniai pasiūlymai, suorganizuoti susitikimai su strategijos rengimo grupe ir konsultacijos su suinteresuotomis šalimis.

  • Projektui skirtas biudžetas 9999,99 Eur

  • Projekto laikotarpis 2023 m. birželio-spalio mėn.

  • Projektą bendrai finansuoja ES sąjunga (ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Susitikimų nuotraukos

Gautas finansavimas

Druskininkų miesto vietos plėtros strategijai 2024-2029 m. rengti skirtas Druskininkų savivaldybės finansavimas. Pritraukus ES fondų lėšas, bus siekiama spręsti Druskininkų miesto socialines ir ekonomines problemas, įtraukiant miesto bendruomenę.

  • Projektui skirtas biudžetas 10 000,00 Eur

  • Projekto laikotarpis 2023 m, balandžio-gruodžio mėn.

  • Finansavimą skiria Druskininkų savivaldybė