Ateitį kuriame dabar

Kokio miesto norite Jūs?

Kuriame miesto bendruomenės strategiją

Šiuo metu planuojamas pasirengimas bendruomenės miesto plėtros strategijos įgyvendinimui. Esame atviri miesto gyventojų idėjoms, sumanymams, nuomonei. Pasidalinkite savo mintimis. Kokį miestą norite matyti jūs?

Šiuo metu planuojame bendruomenės miesto plėtros strategijos įgyvendinimą. Esame atviri miesto gyventojų idėjoms, sumanymams, nuomonei. Pasidalinkite savo mintimis. Kokį miestą norite matyti jūs?

Kuriant strategiją atlikti žingsniai:

Į šį procesą plačiai įtraukėme įvairias miesto gyventojų grupes.

  • Organizuoti susitikimai su miesto gyventojais

  • Vyko pasitarimai su vietos institucijų atstovais

  • Kalbėjomės su miesto organizacijomis

  • Aptarėme kitų miestų Vietos veiklos grupių patirtį

  • Atlikome 268 gyventojų apklausą

  • Gavome 18 projektinių pasiūlymų

  • Viešinome informaciją

Miesto bendruomenė

Kas tai?

Miesto vietos veiklos grupė siekia stiprinti ir aktyvinti miesto bendruomenę, skatindama dialogą tarp skirtingų gyventojų grupių. Miestų vietos veiklos grupės kuria gyventojų vietos plėtros strategijas ir administruoja jų įgyvendinimą. Miestas tai mes – čia gyvenantys ir čia kuriantys, o jo kūrimas visų mūsų rankose.

Miesto vietos veiklos grupė siekia stiprinti ir aktyvinti miesto bendruomenę, skatindama dialogą tarp skirtingų gyventojų grupių. Miestų vietos veiklos grupės kuria gyventojų vietos plėtros strategijas ir administruoja jų įgyvendinimą. Miestas tai mes – čia gyvenantys ir čia kuriantys, o jo kūrimas visų mūsų rankose.

Platesnę miestų vietos veiklos grupių apžvalgą, finansuojamus projektus, geruosius pavyzdžius galite rasti čia.

Lietuvos teisės aktai reglamentuojantys miestų vietos veiklos grupių veiklą.

Europos sąjungos dokumentai, reglamentuojantys miesto vietos veiklos grupės veiklą.

Mūsų siekis

Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą.

Kvietimai

Gyventojų ir vietos organizacijų iniciatyvoms remti skelbiami finansavimo kvietimai bus skelbiami čia.

Gyventojų iniciatyvos

VVG finansuotos miesto gyventojų / organizacijų iniciatyvos bus pristatomos viešai. Čia  bus skelbiami visos Druskininkų miesto VVG finansuotos miestiečių idėjos ir informaciją apie jų eigą.