Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategijai bus skirtas finansavimas

Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategijai bus skirtas finansavimas

Dalintis
Categories: Susitikimai

Author

admin

Share

Balandžio 30 d. Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija“ organizuotas visuotinis narių susirinkimas, kuriame priimti svarbūs sprendimai.

  • Patvirtinta Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija” veiklos ir finansinės ataskaitos už 2023 metus. Pagrindinis 2023 metų tikslas ir veiklos buvo susijusios su Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategijos rengimu.  Į jos rengimą 2023 m. įtrauktos Druskininkų mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, verslo, savivaldybės atstovai, gyventojai, vykdytos gyventojų apklausos, gauta 18 projektinių pasiūlymų, atlikta išsami statistinė analizė.  Su veiklos ataskaita galite susipažinti čia. 

  • Nariams pristatytos puikios naujienos. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas priėmė sprendimą Druskininkų miesto plėtros 2024-2029 m. strategiją įtraukti į siūlomų finansuotinų vietos plėtros strategijų sąrašą.  Susirinkime atlikti Strategijos patikslinimai ir patvirtinta Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategija.

  • Pagal Strategiją projektams finansuoti bus skirta 952 303,74 Eur Eur (79,9 proc.) ES ir  Valstybės biudžeto lėšų projektams, Savivaldybė prie Strategijos projektų finansavimo prisidės 239 566,09 Eur (20,1 proc.). Strategijos administravimui bus skirta 190 461,94 Eur (ERPF ir valstybės lėšų).

  • Planuojama kvietimus projektams finansuoti skelbti jau šį rudenį.

Kvietimai bus skelbiami pagal 4 veiksmus:

  • 1.UŽDAVINYS: Sustiprinti gyventojų žinias ir įgūdžius, reikalingus sėkmingai įsitvirtinti šiuolaikinėje darbo rinkoje

  • 1.1. Veiksmas: Šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir verslumo gebėjimų ugdymas, organizuojant neformalaus ugdymo veiklas bei savanorystės praktikas (planuojama lėšų suma veiksmui 176 772,01 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 3)

  • 1.2. Veiksmas: Paramos teikimas jauno verslo kūrimui ir plėtrai  (planuojama lėšų suma veiksmui 294 619,00 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 2)

  • 2.UŽDAVINYS. Užtikrinti socialiai pažeidžiamų, socialinėje rizikoje ir (arba) atskirtyje esančių gyventojų, įtrauktį ir integraciją bendruomenėje

  • 2.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų viešųjų paslaugų spektro didinimas ir prieinamumo gerinimas, remiant socialinio verslo kūrimą ir plėtrą (planuojama lėšų suma veiksmui 254 444,00 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 1)

  • 2.2. Veiksmas: Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir (arba) atskirtį patiriančių asmenų įgalinimas kuriant bei plėtojant jų poreikius atitinkančias socialines ir kitas viešąsias paslaugas (planuojama lėšų suma veiksmui 466 042,02 Eur, planuojamų paremti projektų skaičius – 12)

Besidominčius miesto VVG finansavimo galimybėmis kviečiame kreiptis tel. 8 615 84052 arba el.p. druskmiestovvg@gmail.com

Visą informaciją strategijų įgyvendinimo klausimais galite rasti www.miestobendruomene.lt

Leave A Comment